Savęs žalojimas

Savęs žalojimas yra sąmoningas noras sužaloti savo kūną, kai susižalojama be kitų žmonių pagalbos, susižalojimas yra pakankamai sunkus ir lieka kokių nors pasekmių, tokių kaip randai.

Savižalos priežastys gali būti įvairios: patirti sunkumai (galima įvairių rūšių prievarta, vienišumas ir t. t.), netektys, skaudūs išsiskyrimai, žema savivertė, patyčios ir pan., bet kiekvienu atveju tai yra ženklas, rodantis,...
  • 2022-11-07
Read More
Sunku patikėti, bet net žalojant save išryškėja merginų ir vaikinų skirtumai. Merginos, skirtingai nei vaikinai, labiau linkusios kelti prieš save ranką dėl asmeninių priežasčių, tokių kaip „perteikti nerimą“, „numalšinti kankinančias...
  • 2022-11-03
Read More
Pastaruoju metu didėja susirūpinimas prastėjančia paauglių psichine sveikata. Atliekamų tyrimų rezultatai atskleidžia, kad prastas psichinės ir fizinės sveikatos vertinimas turi įtakos savęs žalojimui paauglystėje. Dažnai savižalos atvejai nagrinėjami atsižvelgus į...
  • 2022-10-26
Read More
Paauglystė – tai eksperimentavimo laikotarpis, kai jauni žmonės ieško savęs, stengiasi tapti nepriklausomi, prieštarauja ne tik artimiausiems žmonėms, bet ir patys sau. Tai amžius, kuriam būdingos konkrečios pereinamojo laikotarpio charakteristikos...
  • 2022-08-09
Read More
Daugybė su savižalos potraukiu susijusių tyrimų patvirtina, kad dažniausiai nuo minčių apie savižudybę pereinama prie bandymų nusižudyti. Ši išvada labai aiškiai įrodo, kad savižala (nepriklausomai nuo konkrečios apgalvotos įvykių baigties)...
  • 2022-06-06
Read More
Paauglystėje daug jaunuolių susiduria su patyčiomis ir smurtu, ypač mokykloje. Patyčios – įvairus elgesys, kai žmonės žemina, skaudina vieni kitus. Svarbiausi patyčių ypatumai: patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad...
  • 2022-06-05
Read More
Neigiama vaikystės patirtis (toliau – NVP) yra susijusi su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis neigiamomis vaikų ir suaugusiųjų fizinėmis ir psichinėmis sveikatos pasekmėmis. NVP daro įtaką įvairiems veiksniams, įskaitant mirtingumą. Tyrimais įrodyta,...
  • 2022-06-05
Read More
Geriausias save žalojančio elgesio apibrėžimas – tai sąmoningas noras žaloti savo kūną be kitų asmenų pagalbos. Tai pavojingas elgesys, po kurio gali likti randų. Labiausiai paplitusios savęs žalojimo formos yra...
  • 2022-06-05
Read More
Labai dažnai potraukis save žaloti laikomas paslaptyje. Ypač tai slepia paaugliai ir jauni suaugusieji. Daugelis tai įveikia pripažinę ir pradėję gydytis. Nėra svarbu, ar tai vienkartinis įvykis, ar žmogus tai...
  • 2022-06-05
Read More
Paauglystė – ypatingas laikotarpis, kai žmogus ieško savęs, prieštarauja ne tik patiems artimiausiems, brangiausiems žmonėms, bet ir sau pačiam. Šiuo amžiaus tarpsniu svarbu pasirinkimas: paauglys visada renkasi, jis dvejoja, abejoja, jį...
  • 2022-06-04
Read More