Apie projektą

Nuo 2019 m. vykdomas projektas “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu” finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis. Tikslinė grupė – jaunimas nuo 14-29 metų.
Projekto vykdytojas – Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras ( buvęs sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras)

Projekto partneriai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Jaunimui palankia sveikatos priežiūra siekiama stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, orientuoti į jaunimui susirūpinimą keliančias problemas, sumažinti jaunų žmonių sergamumą lytiškai plintančiomis infekcijomis, ŽIV/AIDS, padėti išvengti nepageidaujamo nėštumo. Jaunimui palankių paslaugų koncepcija pabrėžia organizacinius sveikatos sistemos pokyčius, suteikiančius jauniems žmonėms galimybę gauti reikiamą sveikatos paslaugą saugioje aplinkoje, patogioje vietoje bei patogiu laiku, užtikrinant privatumą ir konfidencialumą (“Žaliojo koridoriaus principas”).

Šio projekto tikslas – sustiprinti savivaldybių specialistų gebėjimus įgyvendinant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelį. Šis projektas orientuotas į savivaldybės specialistų ir jaunimo koordinatorių kompetencijų didinimą teikiant platesnio spektro bei priimtinesnes paslaugas jaunimui. JPSPP teikimas apima 24 savivaldybes, kurios yra koordinuojamas nacionaliniu lygiu. Nacionalinis koordinatorius – Higienos institutas vykdo specialistų mokymus, organizuoja susitikimus, konferencijas, parengė jaunimo koordinatorių veiklos gaires, vykdo nuolatinį savivaldybių JPSPP specialistų konsultavimą bei veiklos koordinavimą.

Pagrindinės vykdomos veiklos:

 1.  sukurti 8 algoritmai pagal šiandienos aktualijas:
  • “Neigiamo depresijos poveikio sveikatai mažinimas”;
  • “Neigiamo savižudybių ir savižalos poveikio sveikatai mažinimo algoritmas”;
  • “Alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai  mažinimo algoritmas”;
  • “Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo algoritmas”;
  • “Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas”;
  • “Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas”;
  • “Pagalbos seksualinio smurto atveju algoritmas”;
  • “Valgymo sutrikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinimas“.
 2. Parengtos rekomendacijos psichinės sveikatos problemų turintiems jauniems žmonėms ir jų šeimoms apie paslaugų prieinamumą ir integravimosi į visuomenę galimybes;
 3. Vykdyti savivaldybių specialistų, dirbančių JPSPP srityje, mokymai (21 dienos įvairiomis temomis), skirti JPSPP koordinatorių kompetencijai kelti:
  • Įvado į JPSPP (1 dienos mokymai),
  • Atvejo vadybos (7 dienų trukmės mokymai);
  • Organizaciniai įgūdžių (2 dienų trukmės mokymai);
  • Darbo komandoje įgūdžių (5 dienų mokymai),
  • Komunikacinių įgūdžių (3dienų mokymai);
  • Mokymo įgūdžių (3 dienų mokymai);
 4. Parengtos jaunimo koordinatorių veiklos gairės;
 5. Nuolatinis modelio įgyvendinimo koordinavimas, jaunimo koordinatorių konsultavimas, jų kompetencijų didinimas organizuojant įvairius susitikimus, seminarus (9 susitikimai);
 6. Interneto portalo sveikatos tinklas administravimas:

www.sveikatostinklas.lt  – tinklalapis skirtas jaunimui nuo 14 iki 29m. Jame pateikiama aktuali, moksliškai pagrįsta informacija įvairiais sveikatos klausimais. Į tinklapį keliami straipsniai temomis: Fizinis aktyvumas; Rūkymas; Sveika mityba; Narkotikai (prevencija, žala ir pan.); Alkoholis (prevencija, žala ir pan.); Kontracepcija; Lyt. plintančios infekcijos; Lytiniai santykiai; Psichikos sveikata; Savęs žalojimas; Savižudybės; Valgymo sutrikimai

Tinklalapyje yra galimybė jaunuoliams užduoti klausimą sveikatos specialistui, įvairiomis sveikatos temomis.

7. Šiuo metu vyksta papildomi mokymai JPSPP koordinatorių kompetencijai kelti (9 dienų mokymai).