Patiriamas fizinis smurtas ir savižala

Fizinis smurtas kas tai ?

Fizinis smurtas yra veiksmas, kuriuo siekiama sukelti skausmą ir (arba) sužaloti. Kaip ir kitų smurto formų atveju, pagrindinis tikslas yra ne tik sukelti fizinį skausmą, bet ir apriboti kito asmens apsisprendimo laisvę. Fizinis smurtas gali būti vienkartinis epizodas arba pasikartojantys veiksmai – mušimas, stumdymas, spardymas, deginimas, kandžiojimas, smaugimas, bet koks skausmo sukėlimas (žnaibymas, badymas ir pan.). Fizinė trauma gali būti nuo lengvo apdraskymo ir nubrozdinimo iki sulaužytų kaulų, smegenų sutrenkimo, vidinių organų (inkstų, kepenų, blužnies) sužalojimo.  Fizinis smurtas yra svarbus veiksnys, turintis įtakos visuomenės sveikatai ir vaiko vystymuisi .Nors minima, kad šio reiškinio paplitimas sumažėjo, tačiau akcentuotina, kad jis vis dar išlieka aukštas.

Kas yra smurtas? 

  • Kai tai daroma tyčia: specialiai stengiamasi sukelti skausmą ar nemalonius jausmus. 
  • Kai tai sukelia pasekmių: sukeliamas skausmas, pavojus sveikatai ar gyvybei, sukeliami įvairūs nemalonūs jausmai, pvz., baimė, kaltė, nesaugumas.
  • Tai daroma įvairiais būdais: mušant, spardant, grasinant, žeminant, įžeidinėjant, nesirūpinant.

Pastebima, kad  yra atlikta nedaug mokslinių tyrimų, kuruose būtu  nagrinėjamas  patiriamo smurto ir savęs žalojimo ryšys  bendroje populiacijoje.  Tačiau jau atlikti įvairūs moksliniai tyrimai  atskleidė, kad jaunuoliai, kuris susiduria su smurtu, turi didesnę savižudiškų minčių ir bandymo nusižudyti riziką. Pavyzdžiui,  pagal atliktus mokslinius tyrimus nustatyta, kad jaunuoliai, kurie yra  patyrę fizinį smurtą, buvo labiau linkę į savižudišką elgesį nei, jaunuoliai kurie nebuvo nepatyrę smurto.

 Vienas iš tyrimų, kuriame dalyvavo  12–18 metų jaunuoliai atskleidė, kad savižudiškas elgesys (mintys ir save žalojantis elgesys) buvo susijęs su smurto pasekmėmis (savižudiško elgesio rizika didėja didėjant smurto poveikiui). Kitaip tariant, savižudiško elgesio rizika buvo didžiausia tarp jaunų žmonių, kurie itin nukentėjo, mažesnė – tarp mažiau nukentėjusių, ir mažiausia – tarp mokinių, kurie buvo tik stebėtojai ir stebėjo smurtinį elgesį.

Patirtas smurtas arba tik smurto atvejo stebėjimas daug paauglių skatina naudoti smurtą kaip priemonę spręsti tarpasmeninius konfliktus. Tikėtina, kad fizinis smurtas yra technika, kurią naudoja paaugliai spręsdami kylančius konfliktus ar sunkumus. Padidėjęs streso, depresinės nuotaikos, nerimo,  lygis gali būti patirto smurto rezultatas. Tai yra statistiškai stiprūs rizikos veiksniai, susiję su  savižala Ankstesnių tyrimų rezultatai atskleidė, kad patirtas fizinis smurtas skatina sveikatai žalingą elgesį, psichosocialines problemas ir mokymosi  problemas.

Apibendrinus galima teigti, kad nors fizinio smurto mastai sumažėja, tačiau išlieka pakankamai dideli. Fizinis smurtas pastaruoju metu tarp paauglių yra  labai paplitęs. Patirtas ar  net tik stebėtas fizinis smurtas turi įtakos savižalai.