ŽINGSNIS AUKŠTESNĖS SAVIVERTĖS IR PASITIKĖJIMO SAVIMI LINK

Dažnai minima sąvoka „savivertė“, bet retai kuris tikrai supranta, kas yra ta asmeninė vertė, kuo ji matuojama ir kaip ją ugdyti. Literatūroje ir kasdienėje kalboje savivertė ir pasitikėjimas savimi vartojami kaip sinonimai ir yra glaudžiais susiję. Savivertė yra gana stabilus psichikos komponentas, kuriuo apibrėžiamas prigimtinis žmogaus vertingumo jausmas, kai žmogus jaučiasi vertingas nepaisant aplinkybių. Tuo tarpu pasitikėjimas savimi yra apie tikėjimą savo galėjimu įveikti sunkumus. Savivertės jausmas yra susijęs su sėkme, kurios jautiesi nusipelnęs, tuo tarpu pasitikėjimas savimi yra apie sėkmę, kurią jautiesi pajėgus pasiekti.

Savivertė – tai mūsų apibendrinta nuomonė apie save ir tai, kokią vertę sau suteikiame esamoje situacijoje. Jei situacija gerai žinoma, kasdienė, jei joje plaukiojame kaip žuvis vandenyje, savivertės klausimas nė neiškyla. Ši apibendrinta nuomonė gali būti teigiama („esu geras“, „esu vertingas“) arba neigiama („esu blogas“, „esu niekam tikęs“). Savivertė turi labai didelį poveikį tam, kaip žmogus bendrauja su aplinkiniu pasauliu.

Žema savivertė ir nepasitikėjimas savimi – tai ne faktas, o tik neigiama žmogaus nuomonė apie save. Pasitikėjimas savimi yra neatsiejama vidinės harmonijos, sėkmės ir pasitenkinimo gyvenimu dalis. Pasitikėjimo savimi stoka yra viena dažniausių problemų, su kuria susiduria šiuolaikinis žmogus. Tai, kaip matome ir vertiname save, lemia mūsų elgseną įvairiose gyvenimo srityse, tarpasmeninius santykius, pasirinkimus ir sėkmę tiek studijų, profesinėje, tiek ir asmeninio gyvenimo srityse. Jei manote, kad save vertinate nepakankamai gerai, visada galite žengti žingsnį pirmyn ir, pasitelkę saviugdą ir (arba) specialistų pagalbą, pradėti pasitikėti savimi labiau!

KAIP SUSTIPRINTI PASITIKĖJIMĄ SAVIMI?

Savęs pažinimas. Pirmas žingsnis didesnio pasitikėjimo savimi link yra savo silpnybių ir stiprybių pažinimas. Pažinę save galėsite apsispręsti, kurias savybes, bruožus, kompetencijas norite stiprinti, o kurias norite ir galite priimti tokias, kokios jos yra. Kelkite sau realius tikslus. Tobulėjant gebėjimams, didės ir tikslai. Dažniau patiriama sėkmė ir pasiekti tikslai stiprina pasitikėjimą savimi.

Nustokite save kritikuoti. Adekvati vidinė kritika yra puikus indikatorius, padedantis pasimokyti iš savo klaidų ir suprasti, kuria kryptimi norime ir renkamės tobulėti. Visgi esant nepakankamam pasitikėjimui savimi „vidinis kritikas“ įsisiautėja, peržengdamas adekvatumo ribas ir užgoždamas pozityvius mūsų pačių ir situacijos aspektus. Svarbu laiku pasakyti „stop“ ir mokytis ieškoti bei rasti alternatyvų požiūrį griežtai savikritikai ir negatyvumui.

Atsisakykite „viskas arba nieko“ mąstymo. Dažnai, kai stinga pasitikėjimo savimi, dominuoja orientacija į kraštutinumus. Pvz., „jei negausiu 10, tai aš nevykėlis“, „laimėjau 3 vietą varžybose, veltui treniravausi, aš visiškai negabus sportui“. Tarp „viskas“ ir „nieko“ yra daugybė kitų variantų.

Praktikuokite atsipalaidavimo ir streso įveikimo technikas. Moksliniais tyrimais nustatytos sąsajos tarp streso ir pasitikėjimo savimi. Menkiau pasitikintys savimi žmonės patiria daugiau streso ir įtampos, savo ruožtu sėkmingas streso įveikimas padeda sustiprinti pasitikėjimą savimi.

Išeikite iš savo komforto zonos. Susidurkite su savo baimėmis akis į akį, išbandykite naujus dalykus, tai sustiprins jūsų pasitikėjimą savimi.

Rūpinkitės savimi. Dėmesys savo fizinei ir psichinei sveikatai bei gyvensenai (pvz., miegas, mityba, fizinis aktyvumas ir kt.) yra puikus būdas išreikšti meilę sau bei sustiprinti pasitikėjimą savimi.