Mobingo poveikis psichinei sveikatai

Priekabiautojai ir vaidininkai (bullies) darbo vietoje gali sukurti toksišką aplinką, tačiau yra dar klastingesnė piktnaudžiavimo darbo vieta forma, vadinama mobingu, galinti turėti pražūtingų padarinių persekiojamo žmogaus karjerai ir psichinei gerovei. 

Kas yra mobingas?

Mobingas yra kenkėjiška organizacijos remiama piktnaudžiavimo darbo vieta forma, kuria siekiama priversti asmenį išeiti iš darbo. Skirtingai nuo patyčių, kurios įprastai vyksta tarp dviejų asmenų, mobingas apima grupę ir turi organizacijos paramą. Aukos dažnai būna tie, kurie meta iššūkį status quo, siekia naujovių, kelia daug klausimų, arba tie, kurie išsiskiria dėl savo kultūrinių ypatybių ar netradicinės tapatybės. 

Mokslinėje literatūroje mobingas apibrėžiamas kaip sisteminė agresija, nukreipta į asmenį ar grupę. Ji skiriasi nuo individualių, laikinų tarpasmeninių konfliktų. Mobingas darbo vietoje pasireiškia žodiniu priekabiavimu, agresyvia kalba, sarkazmu, šmeižtu ar socialine izoliacija, spaudimu, nukreiptu į konkretų asmenį tam tikru laikotarpiu. Ilgalaikis neigiamas poveikis, su kuriuo asmeniui sunku susidoroti, yra pagrindinė mobingo savybė.

Mobingo poveikis 

Tyrimai rodo, kad mobingas daro didelį neigiamą poveikį aukos sveikatai ir gerovei. Aukos praneša kenčiančios nuo nerimo, depresijos, miego problemų, dirglumo, koncentracijos praradimo ir somatinių sutrikimų, kritusios savivertės, bejėgiškumo jausmo. Padidėja savižalos arba savižudybės rizika. Tokios patirtys trukdo asmens karjeros progresui arba netgi verčia pasišalinti iš organizacijos aplinkos, pasitaiko – ir iš gyvenimo.

Įrodyta, kad tiems, kurie patiria mobingą, padidėja kraujagyslių ligų ir širdies problemų rizika. Aukas lydi pakilęs kraujospūdis, sutrikęs širdies ritmas, permušimai. Asmenys, patiriantys mobingą, gali skųstis pilvo, galvos, nugaros, sprando skausmais. Dažnai pasireiškia virškinimo sutrikimai, nusilpsta imuninė sistema.

Atsistatymas ir pagalba

Atsistatymas, patyrus mobingą darbo vietoje, yra laipsniškas procesas. Labai svarbu leisti sau sielvartauti dėl mobingo padarinių. Dar svarbiau palaikyti tvirtus socialinius ryšius su artimaisiais, kurti ryšį su naujais žmonėmis. Geriausia tai daryti per mėgstamą veiklą. 

Esant reikalui, visuomet galima kreiptis pagalbos. Kartais padeda atviras pokalbis su organizacijos vadovu. Situacijai nesikeičiant, savo teises galima ginti teisme. Patariama raštu fiksuoti, kas, kada, kokiomis aplinkybėmis netinkamai elgėsi. Ši informacija padės teikiant skundą. Skundas teikiamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai  ir  Darbo ginčų komisijai.

Taip pat rekomenduojama kreiptis pagalbos į psichologą arba mediatorių.

Naudota literatūra: