Noriu savo 5 metų amžiaus vaiką leisti į priešmokyklinę grupę, bet psichologo rekomendacija neigiama, o aš su ja nesutinku. Norėčiau paklausti ką man daryti?

Laba diena, dėl vaiko brandos ugdymo proceso vertinimo reikėtų kreiptis į savo rajono pedagoginę psichologinę tarnybą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas“, kurio 13-tu punktu pažymima, kad tėvai (globėjai), nesutinkantys su pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pateikta Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo išvada-rekomendacija, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui teikti prašymą (Aprašo 3 priedas) išnagrinėti atlikto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo dokumentus.

Čia rasite minėtą tvarkos aprašą, kuriame pateikiama informacija dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC49A734202/prFbxydboW

Į klausimą atsakė:
Evelina Maziliauskaitė
Visuomenės sveikatos specialistė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC)