Ar aštuonios pamokos negali pakenkti mokinio sveikatai?

Esu vienuoliktoko mama. Noriu paklausti, ar grįžti po aštuonių pamokų yra normalu? Ar tai neturi neigiamos įtakos septyniolikmečio sveikatai ir mokymosi rezultatams? Praleidus tiek laiko pamokose, reikia dar paruošti namų darbus, spėti pas papildomai samdomus pedagogus, į treniruotes ir pan.

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintoje higienos normoje 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ X skyriuje – „Mokinių ugdymo proceso higiena“ pateikiami šie pamokų tvarkaraščių reikalavimai:

 • I–IV klasėse per dieną negali būti daugiau kaip 5 pamokos.
 • V–XII klasėse per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos.
 • Pirmoje klasėje pamokos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 35 min., vyresnėse klasėse – 45 min.
 • Pamokos pirmoje pamainoje turi būti pradedamos ne anksčiau kaip 8 val. ir ne vėliau kaip 9 val.
 • Pamokas antroje pamainoje galima pradėti atsižvelgiant į mokyklos galimybes, bet jas būtina baigti ne vėliau kaip 19 val.
 • Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums.

Kitus reikalavimus, susijusius su pamokų tvarkaraščiais, galima rasti aukščiau minėtoje – HN 21:2011.

Šios higienos normos reikalavimai privalomi mokyklų steigėjams ir vadovams, kontroliuojančioms institucijoms. Dėl higienos normų nesilaikymo visų pirma reikėtų kreiptis į mokyklos vadovą, o jei vadovas ignoruoja problemą, reikėtų kreiptis į kontroliuojančią instituciją – savivaldybės visuomenės sveikatos centrą.

Kaip atpažinti, ar Jūsų vaikas patiria pervargimą? Pervargimo požymiai yra šie:

 • Sunku sukaupti ir ilgiau išlaikyti dėmesį (išsiblaškymas, neatidumas, klaidos);
 • Susilpnėjusi atmintis;
 • Protinio darbingumo sumažėjimas;
 • Suprastėjusi nuotaika;
 • Nuolatinis mieguistumas ar nemiga;
 • Apetito stoka ar persivalgymas;
 • Negebėjimas atsipalaiduoti laisvalaikiu;
 • Nuolatiniai galvos skausmai;
 • Raumenų nuovargis ar skausmai;
 • Padažnėjęs širdies ritmas.
 • Daliai žmonių, sunkėjant pervargimo simptomams, ilgainiui gali atsirasti ir lengvas depresinis sutrikimas.

Tam, kad išvengti pervargimo, labai svarbu atkreipti dėmesį į mokinio dienos režimą – darbas ir poilsis, turi būti gerai suplanuotas visas 24 valandas. Po pamokų mokykloje ar atlikus kitą veiklą yra būtinas poilsis. Labai svarbu, kad vaikas, kuo daugiau laiko praleistų gryname ore. Sėdėjimas prie kompiuterio, televizoriaus ar rašinėjimąsis ir žaidimai telefonu, nėra poilsis.

Būtina užtikrinti tinkamą mitybą – labai svarbu, kad vaikas išeitų į mokyklą papusryčiavęs, pavalgytų ar būtų sudaryta galimybė pavalgyti karštus pietus pačioje mokykloje. Taip pat labai svarbus veiksnys – miegas. 17 metų amžiaus mokiniui reikia bent 8 – 9 valandų miego, tam, kad būtų žvalus, darbingas, galėtų sukoncentruoti dėmesį ir atlikti jam paskirtas užduotis.

Būtent šių veiksnių išpildymas ir lemia vaiko gerą sveikatą ir savijautą. Tik tinkamo dienos režimo užtikrinimas – darbo ir poilsio planavimas gali apsaugoti mokinio organizmą nuo persitempimo ir pervargimo. O pailsėjęs ir gerai besijaučiantis vaikas gali siekti aukštesnių mokymosi rezultatų.

Į klausimą atsakė:
Monika Ražanskaitė ir Evelina Maziliauskaitė
Medicinos psichologė ir SMLPC Vaikų sveikatos skyriaus Visuomenės sveikatos administratorė