Kokia yra Lietuvos sveikatingumo statistika?

Lietuvos gyventojų sveikatos statistika yra pateikiama Higienos instituto Sveikatos informacinio centro internetiniame tinklapyje – http://sic.hi.lt/html/sv_statistika.htm. Čia sveikatos statistika apima tokius duomenis:

  1. Metaduomenys ir apibrėžimai.
  2. Pagrindiniai sveikatos statistikos rodikliai 1997 – 2015 m.
  3. Demografiniai duomenys.
  4. Sergamumas įvairiomis ligomis suaugusiųjų ir vaikų tarpe.
  5. Lietuvos gyventojų gyvensena 2014 metais.
  6. Sveikatos priežiūros ištekliai.
  7. Sveikatos priežiūros įstaigų veikla.
  8. Sveikatos priežiūros finansavimas.
  9. Kai kurių kitų šalių sveikatos rodikliai.

Kiekvienais metais Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleidžia leidinį –„Lietuvos sveikatos statistika“, kuriame pateikia kasmetinius duomenis apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir sveikatos įstaigų veiklą. Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas trumpas sveikatos situacijos aprašymas bei statistikos duomenys, kurie pavaizduoti lentelėmis ir grafiškai. Šiuo metu  yra pateikiama 15 Lietuvos sveikatos statistikos leidinių, imtinai nuo 2001 iki 2015 metų, kuriuos atsižvelgiant į poreikį, galima matyti paspaudus ant šios nuorodos – http://sic.hi.lt/html/lss.htm

Į klausimą atsakė:
Evelina Maziliauskaitė
Vaikų sveikatos skyriaus Visuomenės sveikatos administratorė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras