Nuo kelių metų galima eiti į kazino?

Į kazino gali eiti asmenys, kuriems yra suėję 21 metai.
Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra 18 metų. Lošimus, organizuojamus lošimo namuose (kazino), gali lošti asmenys, kuriems yra suėję 21 metai. Jaunesnius kaip 21 metų asmenis draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino). Draudžiama įleisti į lošimo namus (kazino) asmenis, turinčius ginklų, išskyrus asmenis, saugančius lošimo namus (kazino), ir pareigūnus, įstatymų nustatyta tvarka vykdančius tarnybines funkcijas. Šių reikalavimų laikymąsi privalo užtikrinti lošimų organizatorius.

Į klausimą atsakė:
Gitana Černiauskienė
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Rokiškio rajono savivaldybės