Koks teisės aktas reglamentuoja iki kokio amžiaus yra privalu tėvams lydėti vaiką į asmens sveikatos priežiūros įstaigą?

Laba diena, šiandien sūnui, kuriam 17 metų, buvo aukšta temperatūra (39,2), todėl kad jam vienam nepasidarytų blogiau, atsiprašiau iš darbo ir palydėjau pati pas šeimos gydytoją. Šeimos gydytoja, pasakė, kad iki vaikui sueis 18 m. privalu vienam iš tėvų visada lydėti vaiką pas gydytoją. Pasiteiravau, koks tai teisės aktas, nes tai būtų pateisinimo pagrindas mano darbdaviui. Šeimos gydytoja pasakė, kad turiu pasiteirauti registratūroje. Registratūroje informavo, kad privalu vienam iš tėvų lydėti vaiką iki jam sueis 16 m., tačiau negali nurodyti koks teisės aktas reglamentuoja tai. Prašyčiau jūsų parašyti koks teisės aktas reglamentuoja tėvams šią pareigą?

Informuojame, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102 -2317; 2009, Nr. 145 -6425) (toliau – PTŽSAĮ) 14 straipsnyje yra įtvirtintas draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento arba jo atstovo sutikimo, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus:

  1. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
  2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 m. ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;
  3. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
  4. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.

Pagal PTŽSAĮ 22 str. 1 d. nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Pacientui nuo 16 metų gali atstovauti ir atstovas pagal pavedimą. Pagal PTŽSAĮ toks pavedimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.

Į klausimą atsakė:
Genovaitė Paulauskienė
Motinos ir vaiko sveikatos valdybos Vaikų sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė
Sveikatos apsaugos ministerija