Kokiame įstatyme yra apibrėžta kaip yra vykdomas pirminis asmens psichikos patikrinimas?

Norėjau paklausti dėl psichikos patikrinimo, atliekamo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, jei žmogui įtariama Psichikos liga. Požymiai gan akivaizdūs ir tas žmogus yra žalingas. Psichikos sveikatos įstatyme, Žin., 1995, Nr. 53-1290, Nr. I-924, rašoma: 23 straipsnis. Pirminį asmens psichikos būklės patikrinimą ir įvertinimą psichiatras gali atlikti pagrįstai įtardamas sunkią psichikos ligą, kurios požymiai yra nurodyti šio įstatymo 27 straipsnyje. Pirminis asmens psichikos patikrinimas atliekamas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Kur ir kokiame įstatyme yra apibrėžta tas pirminis asmens psichikos patikrinimas?

Pirminis asmens psichikos būklės patikrinimas atliekamas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo“.

Į klausimą atsakė:
Rolanda Adlienė
Psichikos sveikatos skyriaus vedėja
Valstybinis psichikos sveikatos centras