Kaip teisiškai traktuojamas paauglio / jaunuolio amžius?

Kaip teisiškai traktuojamas paauglio / jaunuolio amžius? Pvz. ką reiškia 16 metų: 15 metų 11 mėn. ir 29 d.? Jei jau suėjo 16 (pilni metai), jau jam nebereikia tėvų sutikimo sveikatos paslaugoms (pvz. abortui)? Ką reiškia 18 metų? Ar medikai turi teisę atsižvelgti į tai, kad jaunuolis pakankamai fiziškai ir psichiškai subrendęs pats atsakyti už savo sveikatą, nors faktiškai (teisiškai) taip dar nėra?

Tokios sąvokos kaip „paauglio / jaunuolio amžius“ nėra teisiškai apibrėžtos. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatyta, kad vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip (3 str.). Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas nustato nuo kokio amžiaus pacientas gali savarankiškai spręsti dėl sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (14 str.).

Darytina išvada, kad iki 16 metų amžiaus pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo atstovo sutikimu. Tačiau išskirtiniais atvejais pacientas, kuriam dar nėra 16 metų, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, tačiau tokia paciento galimybė privalo būti patvirtinta pagrįsta gydytojo nuomone, raštu konkretaus paciento medicinos dokumentuose.

Į klausimą atsakė:
Arvydas Aranauskas
Advokatas