Ar nepakenks apsilankymas pas psichiatrą?

Noriu stoti mokytis į policijos akademiją, bet vaikystėje buvau pas psichiatrą. Ar nepakenks šis apsilankymas ateityje?

Šiuo metu žmonėms, dirbantiems ar pretenduojantiems į darbą statutinėje vidaus tarnyboje (tame tarpe ir besiruošiantiems mokytis policijos akademijoje), nustatyti mažesni ir aiškesni reikalavimai dėl nepriekaištingos psichikos sveikatos būklės tais atvejais, kai psichikos ir elgesio sutrikimai nedaro reikšmingos įtakos gebėjimui atlikti tiesiogines pareigas bei užtikrinti savo ir aplinkinių asmenų saugumą.
Dažnu atveju, apie tinkamumą tarnybai sprendžiama individualiai. Nustatyta, kad esant sunkesnėms ligoms, galima kandidatuoti arba grįžti į statutinę tarnybą, esant nustatyto laikotarpio remisijai, t. y. ligos atoslūgiui, per kurį reikšmingai sumažėja ar išnyksta ligos požymiai. Dažnu atveju leidimas išduodamas ar grąžinamas, esant dviejų, trijų, penkių ar dešimties metų remisijai. Taigi, apsilankymas pas psichiatrą neturėtų pakenkti ateityje. Siunčiu nuorodą, kur gali susipažinti su konkrečiomis diagnozėmis ir tinkamumu tarnybai.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.220127/asr
Sėkmės!

Į klausimą atsakė:
Greta Zakarevičiūtė
Medicinos psichologė
Šeškinės poliklinikos Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinetas