Eksperimentas su narkotinėmis medžiagomis

arba kai bendroji prevencija neveiksminga, bet gydymo nereikia ir priklausomybės nėra

Kad ir kaip skeptiškai vertintume statistinius duomenis, be jų sunku būtų numatyti netolimoje ateityje iškilsiančias problemas ar dabartinį jų mastą. Taigi vadovaujantis 2019 m. Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo Europos mokyklose (toliau – ESPAD) duomenimis, 2019 m. 19 proc. apklaustų Lietuvos 15–16 m. mokinių bent 1–2 kartus yra bandę kokių nors narkotikų, iš jų 21 proc. vaikinų ir 18 proc. merginų. Populiariausiu narkotiku išlieka kanapės, kiti vartojami narkotikai yra LSD, haliucinogenai, ekstazis, kokainas. Lietuva itin viršija ESPAD šalių vidurkius pagal šiuos rodiklius: mokinių, bent kartą gyvenime vartojusių raminamuosius ar migdomuosius vaistus nepaskyrus gydytojui (Lietuvos rodiklis siekia 20 proc., ESPAD šalių vidurkis – 6,6 proc.), naująsias psichoaktyviąsias medžiagas (Lietuvos rodiklis siekia 7 proc., ESPAD šalių vidurkis – 4 proc.), elektronines cigaretes (Lietuvos rodiklis siekia 65 proc., ESPAD šalių vidurkis – 40 proc.), mokinių, kurie 13 m. ir jaunesni surūkė pirmąją cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia 33 proc., ESPAD šalių vidurkis – 18 proc.) ir pirmąją elektroninę cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia – 19,5 proc., ESPAD šalių vidurkis – 11 proc.).

Įvairiomis nacionalinėmis programomis siekiama kompleksinio ir sisteminio požiūrio į žmogaus saugumą ir rizikingo elgesio valdymą, nuoseklaus su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu susijusios politikos įgyvendinimo ir peržiūros. Visuomenės informavimas apie psichoaktyviųjų medžiagų, naujoviškų tabako gaminių ir vis atsirandančių naujų alternatyvių gaminių, taip pat NPS, kelių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo vienu metu keliamą riziką ir žalą yra svarbus dėl ilgalaikio šių medžiagų poveikio sveikatai, kuris dažnu atveju nėra išsamiai ištirtas, todėl kyla didelė žalos asmens sveikatai ir vartotojų klaidinimo rizika. Siekiant ugdyti jauno žmogaus kritinį mąstymą sukurta ankstyvosios intervencijos programa.

Ją įgyvendina daugelis Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų.

Ši ankstyvosios intervencijos programa skirta 14–21 m. amžiaus jauniems asmenims, kurie eksperimentuoja / nereguliariai vartoja alkoholį ir (arba) narkotikus.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala ir pasekmėmis. Jaunuoliams suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių grupėse, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Jei jaunuoliui nepriimtinas grupinių užsiėmimų lankymas ir norima individualios pagalbos, visada galima kreiptis į jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorių savivaldybėje.

Pavyzdžiui, Mažeikių jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Martyna pasirengusi padėti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo atvejais. Drąsiai skambink tel. 8 686 77 203, rašyk martyna.koordinatore@gmail.com arba junkis „Facebook“ ir susirask grupę „Mažeikių_jaunimas_sveikiau“.

Tu nesi vienas – susisiek!