Marijampolės JPSPP koordinacinis centras

JPSPP koordinatorius: Gintarė Kulbienė

Vienam yra sunku spręsti tam tikras problemas, tam esame mes. Nebijok ateiti ir kreiptis pagalbos, juk visiems kartais jos reikia. Mes stengsimės padėti tau visais rūpimais klausimais nukreipdami pas reikiamus specialistus, rengsime įvairius užsiėmimus, protmūšius bei vyks paskaitos tokiomis temomis, kurios yra aktualios jaunimui. Ateik, mes tavęs laukiam!

Venue Details
  • Address
    R. Juknevičiaus g. 28, 335 kambarys
  • Phone
    +370698 38 491