GALIMYBĖ ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS DALYVAUTI PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO VEIKLOJe
2019-09-05
Regionas: 
Vilnius
Raktažodžiai: 
darbas
Renginio data: 
2019-09-05

Kviečiame Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono įmonių darbuotojus dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijos didinimo veikloje. Ji apima individualų įmonės darbuotojų situacijos įvertinimą ir jų kompetencijos didinimą.

Trumpai apie psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veiklą: 

KAS TAI YRA? 

40 valandų mokymai, iš kurių 25 val. skiriamos praktiniams užsiėmimams.

MOKYMŲ TEMOS: 

  • psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jos įveika;
  • psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kitų žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas;
  • darbingumas, jam įtakos turintys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir prevencija;
  • organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija, kita darbuotojų grupei aktuali tema iš psichikos sveikatos srities, rekomendacijų, kaip savarankiškai tęsti veiklas įmonėje (įmonėse), parengimą.

Svarbu paminėti tai, kad dalyvauti šioje veikloje turi būti atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose.

Dalyvavimas veikloje nemokamas, finansuojamas Valstybės  lėšomis.

Registracija ir informacija: Ala Cholopova ala.cholopova@vvsb.lt

Veikla bus vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/133c05217d5a11e98a8298567570d639?jfwid=-1dg81x53d4

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.