KVIEČIAME DALYVAUTI ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOJE
2019-03-12
Regionas: 
Vilnius
Raktažodžiai: 
priklausomybė
Renginio data: 
2019-03-12

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims. 

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Apie programą

KAS TAI YRA? Mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

KAM SKIRTA? Eksperimentavimo su psichoaktyviomis medžiagomis (išskyrus tabaku) ar nereguliaraus jų vartojimo patirtį turintiems 14–21 metų jaunuoliams, kurie dar nėra priklausomi.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KO SIEKAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Trunka iki 10 valandų, kurios apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 val. praktinius užsiėmimus grupėje.

KAS VYKDO? Specialistai, baigę specialią Ankstyvosios intervencijos programai vykdyti skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą.

KADA VYKDO? Kai surenkama 6–12 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

KAM AKTUALU? Alkoholio ar narkotikų vartojimo patirtį turintiems jaunuoliams, jų draugams, tėvams, mokytojams, klasių ar būrelių vadovams, jaunimo darbuotojams, kitiems bendruomenės nariams.

Daugiau informacijos apie programą: http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Daugiau informacijos apie programos vykdymą Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse:

Martyna Milieškaitė
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė
Ankstyvosios intervencijos programos koordinatorė

Tel. (8 5) 234 0235

El. p. martyna.milieskaite@vvsb.lt

Dalyvių registracija:

https://goo.gl/forms/M3GKq7sswfuSXxoX2 ARBA intervencija@vvsb.lt