Pirmoji medicinos pagalba
First aid

Pirmoji medicinos pagalba – tai skubių paprasčiausių pagalbos priemonių ėmimasis įvykio vietoje ištikus priepuoliui, įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga susirgus; teikiama, kol atvyksta gydytojas arba kol nukentėjęs asmuo nugabenamas į ligoninę. Šaltinis. Socialinės apsaugos terminų žodynas

Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis. Šaltinis: Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas