ŽODYNAS

Į šį aiškinamąjį žodyną įdėta terminų, kurie Lietuvoje pagal tradiciją būtų priskirti tiek  prie sveikatos apsaugos organizavimo bei finansavimo tiek ir socialinės apsaugos terminijos.

 

A (16) | B (3) | C (1) | D (9) | E (1) | F (3) | G (11) | I (13) | J (6) | K (4) | L (14) | M (10) | N (16) | P (38) | R (4) | S (54) | T (6) | Ū (4) | V (24) | Ž (3)

Pavadinimas:

Akreditavimas

Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas.
Šaltinis. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

Algoritmas
Algorithm

Mat. skaičiavimų seka, pagal kurią sprendžiami tam tikri uždaviniai (1)

  • Taisyklių rinkinys arba operacijų sekos aprašas uždaviniui išspręsti ar apibrėžtam tikslui pasiekti.
  • Griežtų taisyklių, pagal kurias sprendžiamas teorinis ar praktinis uždavinys, seka.
  • Baigtinė seka aiškiai suformuluotų nurodymų, kuriuos reikia atlikti tam tikram uždaviniui išspręsti (tikslui pasiekti).
  • Sistemiška, tiksli, laipsniška procedūra, skirta spręsti tam tikriems uždaviniams (2)

Šaltinis. 1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; 2. Lietuvos Respublikos Terminų bankas

Alkoholinis gėrimas

Alkoholinis gėrimas – gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus – didesnė kaip 0,5 procento).
Šaltinis. Alkoholio kontrolės įstatymas

Alkoholio kontrolė

Alkoholio kontrolė – teisės aktuose nustatytos visos alkoholio produktų gamybos, įvežimo, importo, eksporto, prekybos, vartojimo, reklamos valstybinio reglamentavimo priemonės, skirtos alkoholio vartojimui, taip pat jo ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, vartojimo žalai sveikatai ir ūkiui mažinti.
Šaltinis. Alkoholio kontrolės įstatymas

Alkoholio produktai

Alkoholio produktai – nedenatūruotas ir denatūruotas (įskaitant dehidratuotą) etilo alkoholis (toliau – etilo alkoholis), alkoholiniai gėrimai, maistiniai ir nemaistiniai alkoholiniai tirpalai su kvapiųjų medžiagų priedais (toliau – alkoholiniai tirpalai) ir etilo alkoholio turinčios žaliavos (toliau – žaliavos).

Šaltinis. Alkoholio kontrolės įstatymas

Alkoholizmas

Alkoholizmas - psichikos liga, kuria suserga asmenys dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, pasireiškianti asmens psichinės ir fizinės priklausomybės nuo alkoholio sindromu bei kitomis neigiamomis medicininėmis ir socialinėmis pasekmėmis.
Šaltinis. Narkologinės priežiūros įstatymas

Ambulatorinė sveikatos priežiūra
Out-patient health care

Sveikatos priežiūra, teikiama neguldant paciento į ligoninę.

Šaltinis. Socialinės apsaugos terminų žodynas

Ambulatorinis pacientas
Out-patient

Pacientas, kuriam sveikatos priežiūros įstaigoje ar namuose teikiamas nesudėtingas gydymas, konsultacijos, patarimai ir panašiai, į ligoninę jis neguldomas.

Šaltinis. Socialinės apsaugos terminų žodynas

Ankstyvoji intervencija

Ankstyvoji intervencija – psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos priemonės, taikomos vaikams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja psichiką veikiančias medžiagas, skirtos skatinti nevartoti šių medžiagų.

Šaltinis. Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Anoniminė sveikatos priežiūra

Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientui, kai asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo asmens tapatybę, nenurodomi medicinos dokumentuose.

Šaltinis: Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Puslapiai

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.