ŽODYNAS

Į šį aiškinamąjį žodyną įdėta terminų, kurie Lietuvoje pagal tradiciją būtų priskirti tiek  prie sveikatos apsaugos organizavimo bei finansavimo tiek ir socialinės apsaugos terminijos.