Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC)

Veikla

Gyventojams

Pagrindinė veiklos sritis - švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Specialistams

Paskirtis - plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje, vykdyti jos stebėseną bei teikti metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms. Uždaviniai: - formuoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo šalyje strategiją; - plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą; - diegti aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis sistemą šalyje.
Veiklos grupės: 
Švietimo veikla

Kontaktai

Darbo laikas: 
darbo dienomis
Telefonai: 
Stacionarus
Faksas
El. paštas: 
Interneto svetainė: 
Adresas: 
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius
Vadovas/-ė: 
Direktorė Irma Čižienė