[B1] PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMAS