Testas ir pieštukas
Gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas Rokiškio, Kupiškio rajono savivaldybėse ir Visagino miesto savivaldybėje

Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras kartu su visuomenės sveikatos biurų specialistais  2013 m. spalio – gruodžio mėn. Lietuvoje vykdomas suaugusių gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas, kurio metu numatoma apklausti 5000 respondentų.

Tyrimo tikslas – anketinės apklausos būdu ištirti ir įvertinti Lietuvos suaugusiųjų (19 – 65 m. amžiaus) ir pagyvenusių ( vyresnių negu 65 m.) gyventojų mitybos įpročių bei faktišką mitybą; apskaičiuoti kūno masės indeksą (KMI) bei įvertinti fizinio aktyvumo būklę. Remiantis tyrimo duomenimis bus rengiamos sveikos mitybos rekomendacijos, organizuojami mokymai specialistams ir visuomenei apie tinkamą mitybą, mitybos problemas bei galimus jų spendimo būdus ir pan.

Rokiškio rajono savivaldybėje bus apklausiami 54 respondentai. Kupiškio rajono savivaldybėje 31 respondentas, o Visagino miesto savivaldybėje 41 respondentas. Respondentai buvo atrinkti atsitiktinia tvarka. Asmens duomenis (Vardas, pavardė, lytis, gimimo metai, adresas) tyrimo atlikimo tikslu gauti iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijoos, gavus Valstybės asmens duomenų apsaugos ispekcijos tvarkyti duomenis. Biuro specialistai pasirašo pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį.

Po tyrimo atlikimo respondentų sąrašai su asmens duomenis bus fisiškai sunaikinti. Apklausos duomenys bus suvedami į kompiuterinę programą, prieš tai kiekvienai anketai suteiiant tam tikrą kodą. Respondentų vardų ir pavardžių nebus galima indentifikuoti. Bus analizuojami ir naudojami tik apibendinantys duomenys.

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.