Rokiškis
Rokiškio rajono savivaldybės VSB partneriai projekte

Projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ Rokiškio savivaldybėje

2014 m. rugpjūčio 26 d. įsigaliojo trišalė projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-01-002.

Projekto vykdytojas – UAB „Sveikatos ekonomikos centras“.

Projekto partneriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras irRokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

 

Santrauka

Lietuvoje nėra vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio.

Projekto tikslas – sukurti ir Lietuvoje įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas.

 

JPSPP modelis apima:

Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

Partneriai

Projektą administruos ir ekspertų veiklą koordinuos Sveikatos ekonomikos centras (SEC), kuris turi didelę patirti atliekant įvairias analizes bei kuriant modelius. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kaip partneris pasirinktas tiek dėl projekto tęstinumo ir galimybės ateityje koordinuoti savivaldybėse įdiegtų JPSPP modelių funkcionavimą, tiek dėl jų parties dirbant su jaunimu. Rokiškio VSB ir Rokiškio PASPC kaip partneriai pasirinkti tiek dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirties savivaldybės lygiu, tiek dėl patirties dirbant su jaunimu. Ekspertų analitikų ir portalo kūrimo specialistų parinkimas - SEC atsakomybė.

Tęstinumas

Projekto partneris Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) pasibaigus projektui taps Nacionalinio jaunimo sveikatai skirto centrinio portalo dalies valdytoju ir regioninių portalo mazgų konsultantu bei koordinatoriumi. Už Rokiškio savivaldybėje įdiegto modelio funkcionavimą bus atsakingas Rokiškio VSB. Modelio tęstinumą užtikrins parengti JPSPP teikimo protokolai bei metodinės rekomendacijos. Šie protokolai bus tobulinami ir plečiami atsižvelgiant į JPSPP modelį diegiančių savivaldybių patirtį.

Modelio tęstinumas bus garantuotas ir tuo, kad rengiant modelį bus įtrauktas platus suinteresuotų institucijų, jaunimo organizacijų ir ekspertų ratas, tad visos jame dalyvaujančios institucijos aktyviai dalyvaus modelio plėtroje pagal kintančius poreikius. 

Veiklos tęstinumui užtikrinti reikės nedidelių lėšų, nes JPSPP modelio metu nėra sukuriama nauja paslaugų teikimo institucija ar naujos paslaugos, o sukuriamas esamos paslaugų teikimo sistemos koordinacinis centras, kuris sistemos valdymo įrankiu – protokolais – organizuos bendradarbiavimą tarp esamų paslaugų teikėjų. Todėl papildomos išlaidos iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžetų – vieno etato VSB darbuotojui ir Nacionalinis jaunimo sveikatos internetinio portalo palaikymui –atsipirktų jau vien dėl to, kad gerinant koordinaciją efektyviau būtų išnaudojami esami sveikatos paslaugų finansai ir ne tik teikiant paslaugas jaunimui.

Informacija:  UAB "Sveikatos ekonomikos centras"

Pasidalink!

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2018 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.