A (16) | B (3) | C (1) | D (9) | E (1) | F (3) | G (11) | I (13) | J (6) | K (4) | L (14) | M (10) | N (16) | P (38) | R (4) | S (54) | T (6) | Ū (4) | V (24) | Ž (3)

Pavadinimas:

Būtinoji medicinos pagalba
Basic medical care, essential medical care

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu. Šaltinis: Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas

Būtinoji medicinos pagalba - sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pagrindiniams būtiniesiems medicininiams gyventojų poreikiams tenkinti. Šaltinis. Socialinės apsaugos terminų žodynas

Bendrosios praktikos gydytojas, šeimos gydytojas
General practitioner (GP), family doctor

Bendruomenėje dirbantis gydytojas, gydantis įvairias ligas; skiriamas nuo gydytojo specialisto.

Šaltinis. Socialinės apsaugos terminų žodynas

Bendrasis ugdymas

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas.
Šaltinis. Švietimo įstatymas

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.